กระต่ายมินิเร็กซ์ Mini Rex Rabbit

เมื่อค้นข้อมูลจาก Wikipedia ก็พบว่า คำว่ามินิเร็กซ์ในภาษาอังกฤษถูกเขียนว่า Mini Rex ซึ่ง Mini ถูกแยกออกจาก Rex ซึ่งในประเทศไทยนิยมเขียน 2 คำนี้ให้ติดกัน คือ Minirex แต่สำหรับบทความนี้ ผมขออ้างอิงข้อมูลจากทางวิกิพีเดีย คือ ใช้คำว่า Mini Rex

ประวัติกระต่ายมินิเร็กซ์

มินิเร็กซ์เป็นสายพันธุ์กระต่ายที่มาจากฝรั่งเศษในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เกิดการกลายพันธุ์ของกระต่ายพันธุ์เร็กซ์(Rex) ทำให้รูปร่างผิดไปจากเดิม

เนื่องจากมินิเร็กซ์มีขนาดเล็กและมีความเป็นมิตรทำให้มันเป็นหนึ่งในสายพันธุ์กระต่ายที่นิยมที่สุดในสหรัฐฯ มินิเร็กซ์ถูกขึ้นทะเบียนโดย ARBA ในปี ค.ศ. 1988 และจากนั้นมันเป็นกระต่ายที่ผู้คนส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก เมื่อโตเต็มที่มินิเร็กซ์จะมีน้ำหนักประมาณ 1.6-2.0 กิโลกรัม มีขนค่อนข้างสั้น เงางาม ขนกำมะหยี่ โดยเฉลี่ยขนจะยาว 1.56 เซนติเมตร

มาตรฐานกระต่ายมินิเร็กซ์สำหรับการประกวด

กระต่ายควรเจริญเติบโตดีที่บริเวณไหล่ ลำตัวและขา หัวควรตั้งอยู่บนลำคอที่สั้น หูหนาและมีความยาวไม่เกิน 3.5 นิ้ว (8.75 เซนติเมตร)  ควรมีขาที่ค่อนข้างสั้น ขนควรหนาแน่นและตรง ขนราบเรียบนุ่ม ความยาวของขนจะอยู่ระหว่าง 1.25-2.20 เซนติเมตร หากเล็บเท้าหายไปเพียงเล็บเดียว จะถูกตัดสิทธิในการเข้าประกวด

เกณฑ์การตัดสินกระต่ายมินิเร็กซ์

การให้คะแนนกระต่าย เป็นดังต่อไปนี้

  • ลักษณะของลำตัว 35 คะแนน
  • ลักษณะของหัว 5 คะแนน
  • ลักษณะของตา 5 คะแนน
  • ขน 35 คะแนน
  • สี 15 คะแนน
  • สภาพกระต่าย สดใส ร่าเริง แข็งแรง? 5 คะแนน

รวมเป็น 100 คะแนน

การจัดกลุ่มในการประกวดมินิเร็กซ์

ในการตัดสินจะแยกกระต่ายออกเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

  1. จูเนียร์ เพศผู้ อายุไม่เกิน 6 เดือน มีน้ำหนักระหว่าง 2.00-3.25 ปอนด์
  2. จูเนียร์ เพศเมีย อายุไม่เกิน 6 เดือน มีน้ำหนักระหว่าง 2.00-3.25 ปอนด์
  3. ซีเนียร์ เพศผู้ อายุ 6 เดือนขึ้นไป มีน้ำหนักระหว่าง 3-4.25 ปอนด์
  4. ซีเนียร์ เพศเมีย อายุ 6 เดือนขึ้นไป มีน้ำหนักระหว่าง 3-4.5 ปอนด์

*สำหรับกระต่ายจูเนียร์(ที่อายุไม่ถึง 6 เดือน) มีน้ำหนักเกิน 3.25 ปอนด์ จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มซีเนียร์ แต่กระต่ายซีเนียร์(อายุเกิน 6 เดือน) ที่มีน้ำหนักไม่ถึง 3 ปอนด์ จะไม่มีการลดมาเป็นกลุ่มจูเนียร์ ดูหนังชนโรง

กระต่ายมินิเร็กซ์จำนวนมาก ไม่ว่าจะมาจากท้องถิ่นหรือมาจากรับดับชาติ บางตัวไม่ได้ถูกยอมรับโดย ARBA ในการประกวด ตัดสินโดยคณะกรรมการ และจะประกาศผู้ชนะในตอนท้ายของงาน หากประกาศรายชื่อไป 3 ครั้งแล้วไม่มีผู้ชนะมาแสดงตัว กรรมการสามารถตัดสิทธิได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *