กระรอก Squirrels

กระรอก (Squirrel) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ฟันแทะ (Rodent) ลักษณะเด่นของเจ้ากระรอกนี้ก็คือ มีฟันคู่หน้า 2 คู่นั่นเอง.

กระรอก (Squirrel) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ฟันแทะ (Rodent) ลักษณะเด่นของเจ้ากระรอกนี้ก็คือ มีฟันคู่หน้า 2 คู่นั่นเอง โดยสัตว์พวกนี้ฟันหน้าจะยาวขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกๆ วัน ดังนั้น สัตว์จำพวกนี้จะต้องหาอะไรแทะอยู่ตลอด ในธรรมชาติกระรอกจะอาศัยอยู่ตามโพรงไม้ในป่า แต่บางทีในเมืองแถบทีมีต้นไม้เยอะๆ เราก็จะเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง เพราะกระรอกจะออกมาหากินผลหมากรากไม้ โดยในประเทศไทยจะมีกระรอกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กระรอกต้นไม้ กระรอกบิน และกระรอกดิน

ที่อยู่อาศัยของกระรอก

ถิ่นที่อยู่อาศัย โดยธรรมชาตินั้นกระรอกอาศัยอยู่ทั่วโลก ยกเว้นในทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกาใต้ตอนใต้ และบริเวณทะเลทราย ส่วนใหญ่จะพบว่ากระรอกอาศัยอยู่ในป่าในเขตร้อนอบอุ่น โดยเฉพาะในประเทศไทยกระรอกมีอยู่ในทุกๆเขตพื้นที่ ทุกภาค จะพบกระรอกได้มากในภาคใต้ของไทย และพบน้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะของกระรอก

มีขนาดลำตัวเล็ก ขนปุยปกคลุมทั่วตัว นัยน์ตากลมดำ หูเล็กๆ หางเป็นพวงฟูสวยงาม ความยาวพอๆ กับลำตัว มีขาสั้นๆ  ที่สามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าจะแบ่งสายพันธุ์กระรอกตามขนาดลำตัวจะแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม คือ

-กระรอกขนาดใหญ่ เช่น พญากระรอก ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยพบอยู่เพียง 2 ชนิด คือ พญากระรอกดำ (Black giant squirrel) และพญากระรอกเหลือง (Ratufa affinis) ซึ่งได้ถูกขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

-ขนาดกลาง เช่น กระจ้อน (Menetes berdmorei) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysoni)

-ขนาดเล็ก เช่น กระเล็น  ซึ่งเป็นกระรอกที่เล็กที่สุดที่พบในประเทศไทย

อุปนิสัยกระรอก

อุปนิสัยกระรอกจะชอบหากินตอนกลางคืน อยากรู้ อยากเห็นขี้สงสัย หลายคนสงสัยว่าบางตัวเชื่อง บางตัวกัด ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของให้เวลาในการฝึกฝนมากแค่ไหน และที่หลายคนเข้าใจผิดว่า ถ้าซื้อกระรอกตอนยังไม่ลืมตากระรอกจะเชื่อง ความจริงแล้วกระรอกจะเริ่มจำเจ้าของได้ตอนอายุ 1-2 เดือน  ถ้ามีเวลาให้เขามากๆ เขาจะจำชื่อตัวเองได้ ขี้เล่น แต่เมื่อหลัง 4 เดือนไปแล้วจะเรื่มหวงตัวและไว้ใจคนยากกว่าตอนเด็ก

กระรอกจะโตเต็มที่เมื่อมีอายุประมาณ 5 เดือน แต่สืบพันธุ์ได้ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ช่วงชีวิตของกระรอกไม่มีใครบอกได้แน่นอน แต่โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 7-10 ปี แล้วแต่สายพันธุ์และการดูแลของเจ้าของ อาหารที่ใช้เลี้ยงกระรอกตอนเด็กๆนั้นโดยธรรมชาติกระรอกจะต้องกินนมแม่ไปจนถึง 2 เดือน เพราะฉะนั้นหากซื้อกระรอกตัวเล็กๆมาก็จะต้องป้อนนมหรือซีลีแลค กระรอกจะชอบกินผลไม้ กล้วย ส้ม มังคุด และที่โปรดสุดๆเห็นจะเป็นมะพร้าว และเมล็ดธัญพืชต่างๆ กระรอกบางตัวก็กินแมลงเล็กๆเช่น แมลงเม่า เพื่อเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *