นกแก้ว ฟอพัส (Forpus)

นกฟอพัส เป็นนกแก้วชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกลูนกปากขอพันธุ์เล็กที่มีสีสันสวยงาม หลากหลายสี เขียว ขาว เหลือง ฟ้า และสีผสมต่างๆอีกมากมาย …

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนกฟอพัส

นกฟอพัส เป็นนกแก้วชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกลูนกปากขอพันธุ์เล็กที่มีสีสันสวยงาม หลากหลายสี เขียว ขาว เหลือง ฟ้า และสีผสมต่างๆอีกมากมาย และสามารถพัฒนาสีสันได้เพิ่มมากขึ้น ขนาดของเขาจะเล็กมากๆอยู่ประมาณนกเลิฟเบิร์ดเท่านั้นเอง

ข้อดีของเขาคือเป็นนกที่มีนิสัยร่าเริงและฉลาด สามารถสอนได้ ไม่ส่งเสียงดังเป็นที่รำคาญ ขี้เล่น รักเจ้าของ สามารถฝึกให้เชื่องและปล่อยบินอิสระได้ จากเหตุผลข้างต้นจึงเป็นเหตุให้ฟอพัสเป็นนกอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ต้องการเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน

การเลี้ยงดูนกฟอพัส

การเลี้ยงดูนกชนิดนี้ สามารถเลี้ยงรวมกันได้ในกรงใหญ่ หรือจะเลี้ยงเป็นคู่ ๆ ก็ได้ ในกรณีที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์ควรเลี้ยงเป็นคู่ กรงที่ใช้สำหรับเพาะพันธุ์ ควรมีขนาดไม่เล็กกว่าหมอนใหญ่ ระยะห่างของลวดที่ใช้ทำกรงไม่ควรมากนัก เพราะขนาดของตัวนกมีขนาดค่อนข้างเล็ก อาจทำให้นกหลุดจากกรงที่เลี้ยงดูอยู่ได้ ในต่างประเทศนิยมใช้กรงหมอนใหญ่เพื่อลดขนาดพื้นที่โรงเรือนซึ่งนิยมใช้ห้องว่างภายในบ้านเป็นโรงเรือน ในกรณีที่ต้องการเลี้ยงไว้สำหรับความเพลิดเพลิน ตามห้องพัก อพาร์ทเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ควรเลี้ยงในกรงหมอนเล็ก ซึ่งสามารถจัดวางไว้ที่มุมห้อง หรือตามระเบียงก็ได้

ช่วงผสมพันธุ์อายุเฉลี่ยประมาณ 4-9 เดือน วางไข่ได้ครั้งละ 5–8 ฟอง
ระยะฟักไข่ประมาณ 21 วัน

ลักษณะและพฤติกรรมของนกฟอพัส

นกฟอพัส มีลักษณะและพฤติกรรมคล้ายคลึงกับนกหลายชนิด เช่น เลิฟเบิร์ด ฟิ้นซ์ 7 สี  เป็นต้น ความคล้ายคลึงสามารถเปรียบเทียบกับนกชนิดอื่น ๆ ได้ ดังนี้คือ

 1. สีสัน มีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกับนกเลิฟเบิร์ด และสามารถพัฒนาสีสันใหม่ ๆ ได้
 2. รูปร่าง คล้ายคลึงกับนกเลิฟเบิร์ด
 3. ขนาด ใกล้เคียงกับนกหงส์หยกสายพันธุ์ฮอลแลนด์ แต่หางสั้นกว่า (ประมาณ 12-15 ซม.)
 4. การจำแนกเพศ มีตำแหน่งที่สามารถใช้บ่งบอกเพศได้ชัดเจน (ยกเว้น ขาวตาแดง) เช่นเดียวกับนกหงส์หยก เพียงแต่คนละตำแหน่งกัน
 5. ลักษณะการป่ายปีน คล้ายกับนกแก้วหก หรือนกในตระกูลพาราคิต
 6. ชอบของเล่น เหมือนนกหงส์หยก
 7. ถ้าหากเลี้ยงเป็นนกเชื่อง โดยทั่วไปจะเชื่องมาก เช่นเดียวกับนกค็อกคาเทล เนื่องจากมีขนาดเล็ก บางครั้งอาจดูเหมือนของเล่นสำหรับเด็ก ๆ
 8. ขนาดกรง และอุปกรณ์ที่ใช้คล้ายกับนกเลิฟเบิร์ด
 9. วิธีการเลี้ยงดู และเพาะขยายพันธุ์คล้ายกับนกเลิฟเบิร์ด
 10. อาหารหลัก ใช้เมล็ดธัญพืช เช่นเดียวกับนกเลิฟเบิร์ด แต่อัตราส่วนผสมต่างกัน
 11. อาหารเสริม คล้ายกับนกเลิฟเบิร์ดและนกฟิ้นซ์ 7 สี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *