มาทำความรู้จัก ลิงจิ๋วหรือลิงมาโมเซ็ท

ลิงมาโมเซ็ทลักษณะทั่วไปมีสีขาวบริเวณด้านข้างของหัว ลำตัวจะมีขนสั้นสีเทาและลายสีเทาเข้ม หางมีสีเทาจางสลับเทาเข้ม ความยาวลำตัวประมาณ 20-25 เซนติเมตร หางยาว 29-35 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 400 กรัมมีถิ่นอาศัยอยู่ป่าเขตร้อนทางภาคตะวันออกของบราซิล กินผลไม้ แมลง ไข่นก รวมทั้งนกขนาดเล็ก

พฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 3-8 ตัว จะวิ่งและกระโดดไปมาบนต้นไม้ สามารถกระโดดจากกิ่งไม้กิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลมากนัก ตอนกลางคืนจะซ่อนตัวในโพรงไม้หรือพุ่มไม้ ลิงมาโมเส็ทธรรมดามีระยะตั้งท้องนาน 142-150 วัน ออกลูกครั้งละ 1-3 ตัว

ลิงคอมมอน มาโมเซ็ท ลักษณะ มาร์โมเซ็ทมีขนปกคลุม อ่อนนุ่มคล้ายเส้นไหมมีหลากสีโดยเฉพาะที่ใบหน้าดูคล้ายใส่หน้ากากที่มีสีต่าง แตกต่างกันไปมาร์โมเซ็ทแต่ละชนิดจะมีความโดดเด่นจำเพาะของเคราและหนวดมาร์โมเซ็ทจัดอยู่ในกลุ่มของลิงโลกใหม่ มีขนาดและรูปร่างคล้ายกระรอกมีกรงเล็บครบทุกนิ้ว ยกเว้นหัวแม่เท้าขาหลังใช้ประโยชน์ในการยืดจับกิ่งไม้ขณะหยิบอาหาร
นิสัย กำหนดอาณาเขตด้วยกลิ่นที่ผลิตจากต่อมที่หน้าอกและท้องน้อยมาร์โมเซ็ทมีการแสดงความหมายสื่อกันออกทางหน้าตาการสืบพันธุ์ จะให้ลูกครั้งละ 3-5 ตัว อายุยืน 7 – 20 ปีิ กินอาหารจำพวกน้ำเกสรดอกไม้ ดอกไม้ น้ำเลี้ยงของต้นไม้ ยากไม้ และสัตว์เล็กๆ เป็นสัตว์สังคมแบบกลุ่มครอบครัวๆ ละ 2 – 13 ตัว ใช้การกำหนดอาณาเขตด้วยกลิ่นที่ผลิตจากต่อมที่หน้าอกและท้องน้อย

ลิงปิ๊กมี่ มาโมเซ็ทลักษณะ ปิ๊กมี่มาร์โมเซ็ทเป็นมาร์โมเซ็ท ที่มีขนาดเล็กที่สุด คือมีขนาดความยาวลำตัวเพียง 12 – 15 เซนติเมตร หางยาว 17 – 23 เซนติเมตร และมีน้ำหนักเพียง 100 – 120 กรัมเท่านั้น มีขนสีเหลืองน้ำตาลที่หางมีลายเป็นวงแหวนสีน้ำตาลเข้มนิสัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ช่วยกันระวังศัตรู หากินบนต้นไม้การขยายพันธุ์ ปิ๊กมี่มาร์โมเซ็ท มีอายุประมาณ 10 ปี ขยายพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 18 – 24 เดือน ตั้งท้องนาน 140 วัน ออกลูกครั้งละ 1 – 2 ตัว บางครั้ง อาจมี 3 ตัวมีน้ำหนักแรกเกิดประมาณ 15 กรัม

จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่าในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (The Covention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือ ไซเตส (CITES) ได้มีการจดบันทึก ลิงมาร์โมเซท ไว้ในบัญชีรายชื่อ โดยส่วนใหญ่อยู่ในบัญชี 2 ซึ่งสามารถนำเข้าและทำการเพาะเลี้ยงได้โดยผ่านการรับอนุญาตจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ราคา

ลิงปิ๊กมี่ ราคาอยู่ประมาณ 90,000-120,000 บาท  พันธุ์มาโมเซ็ทหูขาว ราคาจะมีตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป สำหรับลูกลิงเพิ่งเกิด อายุไม่เกิน 10 วัน เมื่ออายุสักเดือนหนึ่งราคาจะประมาณ 35,000-40,000 บาท ตัวเมียราคาสูงกว่าตัวผู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *