เต่าน่าเลี้ยง 10 สายพันธุ์ ปี 2023

พันธุ์เต่าน่าเลี้ยง สัตว์ exotic

ในปี 2023 นี้ การเลี้ยงเต่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและน่าสนุกที่สามารถทำได้ในบ้านหรืออากาศปลอดโปร่ง เต่าเป็นสัตว์น้ำที่เห็นแก่สิ่งแวดล้อม เป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถมีอายุยืนยาวถึงหลายสิบปี ในวันนี้เราจะมาบอกรายละเอียด ข้อมูลสายพันธุ์, ถิ่นกำเนิด, นิสัย, ชอบกินอะไร, ทำไมน่าเลี้ยง, อายุเฉลี่ยเท่าไหร่ ของ เต่าที่เรานำเสนอ 10 สายพันธุ์ที่น่าเลี้ยง ปี 2023 ดูหนังชนโรง

เต่าน่าเลี้ยง 10 สายพันธุ์เต่าแดงทะเล (Red-eared Slider)เต่าแดงทะเลเป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในภาคกลางและอเมริกาเหนือ สามารถพบเต่าแดงทะเลในทะเลเพชรบุรีและภาคตะวันออกของประเทศไทยเช่นกัน นอกจากนี้เต่าแดงทะเลยังถูกนำเข้าและเลี้ยงในสวนสัตว์และบ้านเรือนทั่วโลกนิสัยเต่าแดงทะเลมีนิสัยเชื่องช้า มักชอบพักผ่อนหรือลอยอยู่ในน้ำ เมื่อรู้สึกอันตราย เต่าแดงทะเลจะลอยตัวลงในน้ำหรือซุกซนภายใต้เปลือก อาหารที่ชอบกินประกอบไปด้วยผักเขียวใบเขียว ผักกาด ผักตบชวา และอาหารเม็ดสำหรับเต่าเหตุผลที่น่าเลี้ยง เต่าแดงทะเลน่าเลี้ยงเนื่องจากมีลักษณะน่ารัก สามารถเลี้ยงในอ่างน้ำหรือบ่อเล็กได้ อายุเฉลี่ยเต่าแดงทะเลมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 20-40 ปี

เต่าเเดง

เต่ากะลาสีดำ (Black-breasted Leaf Turtle)สัตว์เต่าน้ำจืดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Geoemyda spengleri และอีกชื่อหนึ่งคือ Black-breasted Leaf Turtle สามารถพบเต่ากะลาสีดำในเขตป่าเขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศเวียดนาม ลาว และจีนเหนือบางส่วนเต่ากะลาสีดำมีลักษณะทางกายภาพตัวเต่าเล็กๆ มีเปลือกหลังสีน้ำตาลเข้มหรือดำ และเป็นสีเขียวบนฝั่งท้องของเปลือก ส่วนหน้าของเต่ามีสีเหลืองหรือส้ม นิสัยของเต่ากะลาสีดำเป็นอย่างอ่อนโยน มักจะเป็นสัตว์ที่ปิดตัวเข้าไปในเปลือกเมื่อตรงกับสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่น่ากลัวเต่ากะลาสีดำจะกินอาหารที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลไม้ ผัก และอาจจะรับประทานไข่แมลง ต่างๆ ด้วย การเลี้ยงเต่ากะลาสีดำในสภาพแวดล้อมปลอดภัยและให้อาหารที่หลากหลายอาจช่วยในการเพิ่มโอกาสในการเลี้ยงดูตัวเต็มวัยได้เร็วขึ้นเหตุผลที่น่าเลี้ยง เต่ากะลาสีดำมีลักษณะทางกายภาพที่สวยงามและน่าดึงดูด กินอาหารได้หลากหลาย มีขนาดเล็กซึ่งทำให้ง่ายต่อการเลี้ยงดู อายุเฉลี่ยของเต่ากะลาสีดำอยู่ระหว่าง 20-30 ปี

Black-breasted Leaf

เต่าเทวา (Mud Turtle)ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและเม็กซิโก พบได้ในลุ่มน้ำที่มีน้ำท่วมบ่อย เช่น ลุ่มน้ำ แม่น้ำ ลำธาร บึง และคลองน้ำที่มีความลึกต่ำ นิสัยของเต่าเทวาเป็นเเตกต่างของเพศ เต่าเทวาตัวผู้มักจะมีนิสัยรุนแรงและหายไปได้ง่าย มักจะระเบิดออกมาเมื่อรู้สึกขัดแย้ง ในขณะที่เต่าเทวาตัวเมียมักเป็นอารมณ์สงบและอยู่ในที่ซ่อนบ่อยครั้งเต่าเทวาเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีอาหารหลักเป็นสัตว์น้ำ เช่น แมลงน้ำ ตัวเต่าเทวาขนาดเล็กยังมีน้ำเชื้อเพียงพอจากอองฝอยน้ำเพื่อรักษาความชื้นของตัวเอง อาจจะกินสัตว์น้ำน้อยๆ ที่ตกลงไปในเปลวเพื่อกินเป็นอาหารอายุของเต่าเทวาอยู่ที่ประมาณ 20-50 ปี เหตุผลที่น่าเลี้ยง เต่าเทวาเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงที่มีประสบการณ์ไม่มาก นอกจากนี้ เต่าเทวาเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็กและต้องการพื้นที่น้อย ซึ่งทำให้สะดวกต่อการเลี้ยงที่บ้านได้

เต่าเทวา

เต่าทะเลเขียว (Green Sea Turtle)ถิ่นกำเนิดมาจากพื้นที่ร้อนในทะเลทั่วโลก เช่น แถบหน้าชายฝั่งแอฟริกา แถบอินเดีย-แปซิฟิก และอินโดนีเซียเหนือ ซึ่งเต่าทะเลเขียวเป็นสมาชิกของวงศ์เต่าทะเลที่เรียกว่า Cheloniidae ซึ่งมีสายพันธุ์หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่พบเต่าทะเลเขียวในพื้นที่ร้อนใกล้เคียงเรียงตามชายฝั่ง ที่มีสามารถเพาะพันธุ์และเติบโตได้ดีเต่าทะเลเขียวมีนิสัยที่หลากหลาย โดยทั่วไปแล้วเป็นสัตว์ที่อ่อนโยน มักจะอาศัยอยู่ในน้ำทะเลและเกาะหรือชายฝั่งที่มีป่าชายเลนหรือเปลือกไม้ให้เป็นที่อยู่อาศัย เต่าทะเลเขียวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยการวางไข่บนชายฝั่งหรือเกาะทรายในทะเล พ่อแม่เต่าจะกลับมาวางไข่ที่สถานที่เดิมทุกๆ 2-3 ปี และอาจวางไข่ได้มากกว่าหนึ่งครั้งต่อฤดูกาลอาหารที่เต่าทะเลเขียวชอบกินมีความหลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเล เช่น เป็ดน้ำทะเล หรือ สัตว์จำพวกหอย ซึ่งต้องการพลังงานสูงเพื่อให้เพียงพอในการใช้ชีวิตในทะเลในระยะยาวเหตุผลที่น่าเลี้ยงเต่าทะเลเขียวมีหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือการช่วยในการรักษาส่วนของธรรมชาติ การเลี้ยงเต่าทะเลเขียวเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ นอกจากนี้เต่าทะเลเขียวยังมีความสำคัญในระบบนิเวศทางชีวภาพในทะเล เป็นตัวกรองที่ช่วยคัดกรองสารพิษและเชื้อโรคจากทะเล นอกจากนี้การเลี้ยงเต่าทะเลเขียวยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นได้ อายุของเต่าทะเลเขียวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60-70 ปี

เต่าทะเล

เต่าหัวโตแอฟริกัน (African Helmeted Turtle)ถิ่นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกของทวีปแอฟริกา เช่น ประเทศเมืองโคงโก และประเทศเซเนกัล และพบได้ในบริเวณที่มีแหล่งน้ำจำนวนมากเช่น ลุ่มแม่น้ำและบึง ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก เต่าหัวโตแอฟริกันเป็นสัตว์น้ำที่พบอยู่บนบกและในน้ำได้ ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีน้ำจืด รวมถึงบริเวณที่มีน้ำกร่อย เช่น บริเวณที่มีน้ำน้อยลงกว่าน้ำทะเลหรือบริเวณราบน้ำเค็มช่วงฤดูแล้งนิสัยของเต่าหัวโตแอฟริกันเป็นสัตว์ที่อ่อนโยน มีความคล่องตัวในการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะในเรื่องการหาอาหาร ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ในน้ำเป็นส่วนใหญ่ และออกมาบนบกในช่วงเช้าหรือเย็นเพื่อออกแดดอาหารที่พวกเต่าหัวโตแอฟริกันชอบกินได้แก่ แมลงน้ำ หนอน แมลงที่มาตามฤดูกาล และผลไม้เล็กๆ อย่างไรก็ตาม สัตว์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันอาจจะเป็นอาหารของเต่าหัวโตแอฟริกันด้วยเต่าหัวโตแอฟริกันน่าเลี้ยงเพราะเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กและไม่ต้องการพื้นที่อย่างกว้างขวาง ทำให้สามารถเลี้ยงได้ในบ้านได้ นอกจากนี้ พวกเต่าหัวโตแอฟริกันยังมีการเติบโตเร็ว อายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-30 ปี

African Helmeted Turtle

เต่าชนิดพันธุ์ทอง (Golden Coin Turtle)ถิ่นกำเนิดมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะจากประเทศเวียดนามและไทย เต่าชนิดนี้เป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในวงกว้างเนื่องจากลักษณะทางสีที่สวยงาม โดยเฉพาะสีเหลืองที่มีลวดลายทองติดอยู่บนเปลือกเต่านิสัยของเต่าชนิดพันธุ์ทองเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนและสงบเสงี่ยม เป็นสัตว์น้ำจืดที่ชอบอาศัยอยู่ในที่น้ำที่มีสภาพแวดล้อมสงบ เต่าชนิดนี้มักจะเป็นสัตว์อิสระ แต่เมื่อกลายเป็นสัตว์เลี้ยงในสถานที่ที่ดูแลอย่างเหมาะสม สามารถมั่นใจได้ว่าเต่าจะเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงและสนุกสนานได้กับคนในครอบครัวเต่าชนิดพันธุ์ทองเป็นสัตว์ที่กินอาหารจากทั้งพืชและสัตว์ เช่น หอยทอง หอยทาก แมลงน้ำ และตัวอ่อนของสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังกินเมล็ดพืช ใบพืชน้ำและอื่น ๆ อีกด้วยเต่าพันธุ์ทองน่าเลี้ยง เนื่องจากมีความสวยงามและลวดลายทองบนเปลือกที่ดึงดูดความสนใจ นอกจากนี้เต่าชนิดนี้ยังมีขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือที่สำหรับเลี้ยงสัตว์เล็ก เต่าชนิดพันธุ์ทองมักจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 20-30 ปี

เต่าทอง

เต่ากาลาปาโกส (Galapagos Tortoise)มีกำเนิดในหมู่เกาะกาลาปาโกสในมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นสัตว์เต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก นิสัยของเต่ากาลาปาโกสเชื่องช้า อันเนื่องมาจากอัตราการเผาผลาญอาหารที่ต่ำ พวกเขามักจะเคลื่อนไหวอย่างช้า และมักจะชอบพักผ่อนใต้แสงแดดเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเต่ากาลาปาโกสมีพฤติกรรมการกินที่หลากหลาย อาหารที่กินมีอยู่หลายชนิด เช่น ผลไม้ ผัก ต้นไม้ และเป็นพืชต่างๆเต่ากาลาปาโกสน่าเลี้ยงเนื่องจากมีขนาดใหญ่และมีอายุยืนยาว การเลี้ยงเต่ากาลาปาโกสต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เพียงพอสำหรับพวกเขาเคลื่อนที่ และการให้การดูแลที่ถูกต้องเพื่อให้พวกเขามีอาหารที่เพียงพอ อากาศที่เหมาะสม และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย อายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 100-150 ปี

เต่ากาลาปาโกส

เต่าทองพันธุ์ทะเล (Sea turtles)มีถิ่นกำเนิดหลายที่ทั่วโลก ซึ่งพบได้ในทะเลทั้งในทะเลเขตร้อนและทะเลเขตเย็น โดยส่วนใหญ่พบในพื้นที่ร้อนของทะเล เช่น ทะเลเขตร้อนใกล้ระยะโลกใต้ ทะเลทรายใกล้ชายฝั่งและเกาะต่างๆ อย่างเช่น ออสเตรเลีย ท่าเตียน หรือบราซิล แต่สามารถพบได้ในทะเลทั่วโลกเมื่อเต่าทะเลเดินทางไปทะเลต่างๆในเวลาผสมพันธุ์หรือเลื่อนฤดูกาลอาหารนิสัยของเต่าทองพันธุ์ทะเลนั้นเป็นสัตว์เต่าที่มีอายุยืนยาวและเคลื่อนที่ได้ไกล เต่าทองพันธุ์ทะเลเป็นสัตว์ที่มีไปบนบกเพื่อวางไข่ และฟักจากไข่ในทะเล หลังจากฟักจากไข่แล้ว เต่าจะออกไปในทะเลและอาศัยอยู่ในทะเลตลอดชีวิตเต่าทองพันธุ์ทะเลมีอาหารหลักคือสิ่งมีชีวิตในทะเล เช่น ปลาที่เล็กขนาดหรือกลาง, หอย, หมึก และสัตว์น้อยต่างๆ เมื่อยังเป็นเด็ก เต่าทองพันธุ์ทะเลจะกินจำพวกพืชน้ำเค็มอย่างฟลูแลง, ตะไคร้ทะเล, และสาหร่าย เต่าทองพันธุ์ทะเลอาจมีอายุเฉลี่ยประมาณ 60-80 ปี

เต่าในทะเล

เต่ามะแม (Painted Turtle)ถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาเหนือ โดยพบได้ในทะเลสาบและบ่อน้ำจืดทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ชื่อวิทยาศาสตร์ของเต่ามะแมคือ Chrysemys pictaนิสัยของเต่ามะแม มีนิสัยสงบและอ่อนโยน มีเกร็ดหลักสามสีบนเปลือก เปลือกสีน้ำเงินอมเขียวหรือสีน้ำตาลอมส้ม มีลวดลายเส้นขวางสีเหลืองหรือสีแดงตามบริเวณขอบเกร็ด ลักษณะของเกร็ดบนเปลือกจะเปลี่ยนแปลงตามอายุของเต่าด้วย ตัวเต่ามะแมเล็กๆ อาจมีขนาดประมาณ 10-15 เซนติเมตร ส่วนตัวเต่าที่โตขึ้นจะมีขนาดประมาณ 15-25 เซนติเมตรเต่ามะแมเป็นสัตว์น้ำที่ชอบอาศัยอยู่ในทะเลสาบหรือบ่อน้ำจืดที่มีความสงบ อาหารของเต่ามะแมจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางสังคมและสภาพแวดล้อม ซึ่งการเลี้ยงเต่ามะแมที่บ้านอาจใช้อาหารสำหรับเต่าทะเลหรืออาจใช้อาหารแบบแห้งเช่นปลาแห้ง แมงลักเต่ามะแมน่าเลี้ยง เนื่องจาก ขนาดเล็กและเคลื่อนที่ง่าย ลักษณะสีสันที่สวยงามและน่าดึงดูด มีเกร็ดสีสันสวยงามบนเปลือกทำให้ที่นิยมเพื่อความงามของสวนน้ำหรือบ้าน มีการดูแลที่ง่ายกินอาหารได้หลากหลาย อายุเฉลี่ยของเต่ามะแมอาจยืนอยู่ได้นานถึง 20-30 ปี

เต่าสีดำตัดเเดง

เต่ามะเฟือง (Matamata Turtle)ถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้ พบอยู่ในประเทศเบลิซ บราซิล และเปรู ส่วนใหญ่พบในลำธารและลุ่มน้ำที่อุณหภูมิร้อนและชื้นสูงในป่าชื้นและอ่างเก็บน้ำสมุทรเป็นส่วนใหญ่นิสัยของเต่ามะเฟืองเป็นขี้สงสัย มีหน้ากว้างแบนและ มีจมูกยาวที่หนาที่สุด มีลักษณะเหมือนกับเปลือกต้นไม้หรือใบไม้ที่รอบๆ เต่ามะเฟืองเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยระบบพื้นดิน ตัวเมียจะวางไข่ในที่ทำรอยภายในแหล่งน้ำ และไข่จะฟักออกเป็นลูกเต่าภายใน 70-140 วัน อาหารที่เต่ามะเฟืองชอบกินเป็นสัตว์น้ำเช่นปลา แมลง และสัตว์น้ำต่างๆเต่ามะเฟืองน่าเลี้ยงเนื่องจากมีลักษณะทางกายภาพที่สะดุดตาและน่าสนใจ รวมทั้งมีประโยชน์ในการควบคุมปรสิตและสมดุลของนิเวศทางน้ำในระบบน้ำจืดในธรรมชาติ อายุเฉลี่ยของเต่ามะเฟืองอยู่ที่ประมาณ 30-50 ปี

เต่ายัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *