เหยี่ยว เคสเตรลพันธุ์อเมริกา (American Kestrel)

ชื่อสามัญ: เหยี่ยวเคสเตรลพันธุ์อเมริกา, American Kestrel


ชื่อวิทยาศาสตร์: Falco sparverius


ถิ่นกำเนิด: ทวีปอเมริกาเหนือ


ลักษณะและอุปนิสัยในธรรมชาติ: เป็นเหยี่ยวปีกแหลมขนาดเล็ก และเป็นเหยี่ยวเคสเตรลชนิดเดียวที่พบในทวีปอเมริกา ด้วยความยาว 19 – 21 เซนติเมตร มันจึงเป็นเหยี่ยวปีกแหลมขนาดเล็กที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ เหยี่ยวเคสเตรลพันธุ์อเมริกามีลักษณะต่างกันในสองเพศ ทั้งขนาดและชุดขน ทั้งสองเพศจะมีสีขนค่อนข้างแดงที่หลังที่เห็นได้ชัด

เหยี่ยวชนิดนี้สามารถนำมาฝึกเรียกบิน หรือกระทั่งฝึกล่าสัตว์ขนาดเล็กได้ เช่นเดียวกับเหยี่ยวปีกแหลมทั่วไป และด้วยขนาดที่เล็ก ประกอบกับสีสันที่สวยสดใส จึงเหมาะสำหรับนักเลี้ยงเหยี่ยวมือใหม่เป็นอย่างยิ่ง อาหารในธรรมชาติคือ ตั๊กแตน, กิ้งก่า, หนู, และนกขนาดเล็ก

ปัจจุบันมีการเพาะพันธุ์เหยี่ยวชนิดนี้จากฟาร์มในต่างประเทศและเริ่มมีการนำเข้ามาเลี้ยงเป็นExotic petsอีกชนิดหนึ่งในประเทศไทย
เหยี่ยวเคสเตรลพันธุ์อเมริกา เป็นนกประจำถิ่นในอเมริกากลางและใต้ ไม่มีเส้นทางบินอพยพผ่านทวีปเอเชียเลย จึงไม่มีรายชื่ออยู่ในพรบ.สัตว์ป่าคุ้มครองฯแต่อย่างใด
ซึ่งแตกต่างจากCommon Kestrelที่มีเส้นทางอพยพผ่านไทย จึงมีรายชื่ออยู่ในพรบ.สัตว์ป่าคุ้มครองฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *