5 นกที่พูดได้ดีที่สุดที่คนไทยนิยมเลี้ยง

5 นกที่พูดได้ดีที่สุดที่คนไทยนิยมเลี้ยง

นกที่สามารถสอนให้พูดเรียนแบบเสียงมนุษย์ได้นั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่จะขอยกมาแค่ 5 สายพันธุ์ที่สามารถพูดได้ดีเป็นลำดับต้นๆ และเป็นสายพันธ์ุที่คนไทยนิยมเลี้ยง

1.แอฟริกันเกรย์ (อังกฤษ : African Grey)

แอฟริกันเกรย์ จาก https://www.pexels.com/th-th/

แอฟริกันเกรย์ (African Grey) จัดว่าเป็นนกแก้วที่มีไอคิวสูงที่สุดในโลก ลำตัวจะมีสีเทาและมีหางสีแดง เป็นนกที่มีความสามาเลียนแบบเสียงและจดจำคำต่าง ๆ ได้หลายคำพูด นอกจากจะสามารถเลียนแบบเสียงพูดของคนเราได้แล้วนั้น นกพันธุ์นี้ยังสามารถฝึกให้เชื่องและทำตามที่เราสอนได้ ปัจจุบันยังเป็นนกแก้วที่ได้รับความนิยมในการนำมาเลี้ยงเป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.มาคอว์ (อังกฤษ : Macaw)
มาคอว์ จาก https://www.pexels.com/th-th/

มาคอว์ (Macaw) ถือเป็นนกแก้วตระกูลปากขอที่มีขนาดใหญ่ ในประเทศไทยเป็นนกที่คนรวยนิยมนามาเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีขนาดลำตัวที่ใหญ่ สีสันที่สวยงามเป็นสง่า แต่เป็นนกที่ราคาค่อยข้างสูง สามารถเลี้ยงให้เชื่องได้ง่าย และยังสามารถฝึกให้พูดเลียนเสียงของคนได้ แต่จะเป็นนกที่มีเสียงร้องที่ดังมากชนิดหนึ่ง โดยส่วนใหญ่ที่คนนิยมเลี้ยงจะมี 2 สี คือ น้ำเงินอกเหลือง และ สีแดง

3.กระตั้ว (อังกฤษ : Cockatoo)

 กระตั้ว จาก https://pixabay.com/th/กระตั้ว (Cockatoo) เป็นนกประเภทปากคีม ส่วนมากที่พบเห็นจะเป็นสีขาว สามารถฝึกให้เชื่อง และเลียนแบบเสียงและจดจำคำต่าง ๆ ได้ โดยนกชนิดนี้จะเป็นนกที่มีความฉลาดและขี้เล่นเป็นอย่างมาก น่ารักเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับนกสายพันธุ์อื่นๆ

4.ซันคอนัวร์ (อังกฤษ : Sun Conure)

ซันคอนัวร์ (Sun Conure) อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ของนกแก้วปากขอ ที่ได้ความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่งในเมืองไทย เนื่องจากราคาไม่ค่อยสูงมาก จัดเป็นนกแก้วขนาดกลางที่ตัวไม่ใหญ่มาก เป็นนกที่มีความสามารถเลียนแบบเสียงและจดจำคำต่าง ๆ ได้หลายคำพูดแต่จะพูดได้ไม่เท่านกขนาดใหญ่บางสายพันธุ์ มีจุดเด่นที่สีสันที่สดใสสวยงาม

5.นกเอี้ยง (อังกฤษ : Starlings)
 นกเอี้ยง จาก https://pixabay.com/th/

นกเอี้ยง (Starlings) เป็นนกประจำถิ่นของประเทศไทย สามารถพบเห็นได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย แต่ละพื้นที่ก็จะมีสายพันธุ์ที่แต่งต่างกันไป แต่สายพันธุ์ที่มีการนิยมนำมาเลี้ยง เพื่อเลียนแบบเสียงพูดของคนมากที่สุด จะมีแค่ 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์นกเอี้ยงหงอน และสายพันธุ์นกขุนทอง แต่สายพันธุ์นกขุนทองจะสามารถเลียนแบบเสียง และพูดโต้ตอบได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นนกที่เริ่มหายากมากแล้วในประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *