แมวพันธุ์เบอร์มีส (Burmese)

แมวเบอร์มีสที่มีขนสีน้ำตาล แต่มันไม่ได้มียีนขนสีน้ำตาล เมื่อนำ DNA ไปตรวจ Genetic จะพบว่าแมวเบอร์มีสทุกตัวบนโลกมียีนขนสีดำ สีเดียวกับแมวดำโกนจา แต่ที่ขนมันมีสีน้ำตาลเพราะแมวเบอร์มีสอยู่ในตระกูลเดียวกับแมววิเชียรมาศ นั่นหมายความว่า แมววิเชียรมาศก็ไม่มียีนสีครีมเช่นกัน แมวทั้ง 2 ชนิดนี้ที่กล่าวไปมันมียีนสีดำทั้งคู่ ไม่ได้มียีนสีขาวและยีนสีน้ำตาล แต่เกิดกระบวนการสกัดสีในร่างกาย ทำให้ยีนสีดำถูก breed ให้ออกมาเจือจางจนกลายเป็นสีน้ำตาลไหม้ หรือใครจะเรียกว่าสีเม็ดมะขาม, สีกาแฟ, สีโกโก้ ก็ไม่ว่ากัน แต่ทั้งหมดนั้นอยู่ในกรอบที่เรียกว่า “ยีนสีดำ” 

ส่วนแมวที่มียีนสีน้ำตาลจริงๆ คือแมวศุภลักษณ์
นอกนั้นแมวอื่นๆมียีนสีดำหมด
วิเชียรมาศ, เบอร์มีส, ท็องกินีส

ยีนสีน้ำตาลในแมว บนโลกมีเพียง 2 สี
1. สีศุภลักษณ์ ทางสากลเรียกว่า Chocolate
2. สีอบเชย ทางสากลเรียกว่า Cinnamon
(สีอบเชยไม่พบในแมวไทย)

< ซ้าย แมวเบอร์มีส
> ขว่า แมวศุภลักษณ์

และยีนสีน้ำตาลศุภลักษณ์ (bb) จัดเป็นยีนด้อย ไม่ว่าจะผสมกับแมวชนิดใดก็ตามยีน bb จะเกิดการสู่ขิต กล่าวคือมันจะกลายไปเป็นยีนแฝงของเขาเสมอ เช่น Bb (b แฝง B) ออกลูกมากี่ตัวๆไม่มีสีศุภลักษณ์สักตัว จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมแมวศุภลัพันธุ์กับแมวศุภลักษณ์ด้วยกันเท่านั้น ปัจจุบันประเทศไทยพบแค่ 200 ตัว แมวไทยอีกชนิดที่มียีน bbกษณ์ถึงใกล้สูญพันธุ์เต็มที่ สาเหตุเพราะมันไม่สามารถผสมพันธุ์กับแมวชนิดใดได้เลย นอกจากจะผสม นั่นคือแมวสีกลีบบัว (Thai Lilac cat)

อุ้งเท้าแมวศุภลักษณ์ เมื่อล้างให้สะอาดจะมีสีส้มอมชมพูเท่านั้น 

โค้ดยีน

ภาพแมวศุภลักษณ์จากตำราสมุดข่อยโบราณ มีสีล้วนทั้งตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *