HD-wallpaper-sealyham-terrier-puppy-grass-dogs

ซีลีแฮม เทอร์เรีย (Sealyham Terrier)

06/22/2023

ข้อมูลหลัก ชื่อ:Sealyham Terrier | ซีลีแฮม เทอร์เรีย สายพันธุ์:สุนัขกลุ่มเทอร์เรีย ขนาด:สุนัขพันธุ์เล็ก ส่วนสูง:เฉลี่ย 26.5 เซนติเมตร น้ำหนัก:9.5 ถึง 11 กิโลกรัม อายุขัย:12 ถึง 14 ปี การปรับตัว80 % สามารถอาศัยในที่แคบได้เช่นอพาร์ตเมนท์ แสดงว่าสุนัขนั้นสงบเสงี่ยม พลังงานน้อย และมีนิสัยเรียบร้อยทั้งกับเจ้าของและกับผู้อื่น80 % เหมาะกับผู้เลี้ยงมือใหม่ สุนัขจะเข้ากับคนง่าย ไม่ถือสาเจ้าของ หากทำอะไรผิดก็จะไม่จดจำฝังใจ80 % ระดับความอ่อนไหว ความสามารถในการทนต่อสิ่งเร้าของสุนัข เช่นเสียงดัง บ้านวุ่นวาย หรือเจ้าของที่มีความเข้มงวด หรือแม้แต่ความไม่เป็นกิจวัตรในแต่ละวัน 80 % การอยู่ลำพัง สุนัขนั้นแสดงอาการกังวลและอ้อนวอนไม่ให้เจ้าของทิ้งมันไว้เพียงลำพัง อาการกังวลนั้นอาจแสดงได้ในรูปแบบการเห่า หอน เคี้ยว หรือ สร้างความวุ่นวาย40 % ความทนต่ออากาศหนาว สุนัขสามารถทนต่ออากาศหนาวได้80 % ความทนต่ออากาศร้อน สุนัขสามารถทนต่ออากาศร้อนได้60 % ความเป็นมิตร80 % […]