นกกระสาปากพลั่ว (Shoebills)

นกกระสาปากพลั่ว (Shoebills)

07/28/2023

นกขนาดใหญ่ที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา ที่แม้ว่าจะมีลักษณะโดยรวมคล้ายกับนกกระทุง (Pelican) แต่ด้วยลักษณะโดยรวมของมันตอนที่โตเต็มวัยจะมีลำตัวสีเทา มีจะงอยปากที่แปลกกว่านกทั่ว ๆ ไปคือ มีจะงอยปากที่แตกต่างจากนกชนิดอื่น ๆ และมีหน้าตาที่โหดเอาการ ทำให้มันจึงได้รับฉายาว่า ‘Death Pelican’ หรือไม่ก็ขนานนามมันว่าเป็น ‘นกที่ดูน่ากลัวที่สุดในโลก’ นกกระสาปากพลั่วอาศัยอยู่ในเขตร้อนของแอฟริกาตะวันออก พบได้มากในภูมิประเทศชุ่มน้ำแถบประเทศซูดานใต้ (South Sudan) รวันดา (Rwanda) อูกันดา (Uganda) ไปจนถึงประเทศแซมเบีย (Zambia) มันเริ่มเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว หลักฐานก็คือการพบภาพเขียนนกชนิดนี้ในอารยธรรมอียิปต์โบราณ รวมทั้งการเรียกขานนกชนิดนี้ของชาวอาหรับว่า ‘Abu Markub’ (أبو مركوب) ที่แปลว่า “ผู้มากับรองเท้า” อันเนื่องมาจากจะงอยปากที่หนา กว้าง งุ้มตรงปลาย มีลักษณะที่ดูคล้ายรองเท้า (Shoe) นั่นเอง จนกระทั่งมีการบันทึกถึงมันเป็นครั้งแรกในปี 1840 เนื่องจากการมีการนำหนังและจับนกที่มีชีวิตส่งไปขายที่ยุโรป พอเข้าช่วงศตวรรษที่ 19 จึงได้มีการทำอนุกรมวิธาน (จำแนกสายพันธ์ุ) เป็นครั้งแรก นกกระสาปากพลั่วมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 4-7 กิโลกรัม แต่ขนาดของมันเมื่อโตเต็มที่นั้นจะมีความสูงได้ถึงประมาณ 115-150 เซนติเมตร ซึ่งเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับความสูงของมนุษย์ […]