Basset Hound

บาสเซ็ต ฮาวด์ (Basset Hound)

06/23/2023

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบาสเซ็ต ฮาวด์ บาสเซ็ต ฮาวด์ชอบเห่า และด้วยเท้าและเล็บที่มีความแข็งแกร่ง บาสเซ็ต ฮาวด์เป็นนักขุดเช่นกัน ขนาด: น้ำหนัก: เพศผู้: 40-60 ปอนด์ เพศเมีย: 40-60 ปอนด์ ความสูง: เพศผู้: 14 นิ้ว เพศเมีย: 13 นิ้ว ลักษณะเด่น: หลังยาว หน้ายาว ขาสั้นโค้ง ตาห้อย หูตก (โดยธรรมชาติ) ร่างกายมีรอยพับ ความคาดหวัง: การออกกำลังกาย: Daily walkระดับพลังงาน: น้อยอายุขัยเฉลี่ย: 8-12 ปีน้ำลายสอ: สูง การกรน: ต่ำการเห่า: ต่ำการขุด : ต่ำ ความต้องการการเอาใจใส่: ปานกลาง สายพันธุ์เพื่อการ: ล่าเหยื่อโดยใช้กลิ่น ขน: ความยาว: สั้่นลักษณะ: เรียบสี: สีอะไรก็ได้การดูและรักษาความสะอาด: ปานกลาง การขึ้นทะเบียนของสมาคม: การจัดกลุ่มตาม American Kennel Club (AKC): หาเหยื่อ (Hound)การจัดกลุ่มตาม American Kennel Club (AKC): หาเหยื่อด้วยกลิ่น (Scent Hound)อัตราการพบ: ปกติ แม้จะมีความสูงต่ำกว่า 15 […]