small

มาสทิฟฟ์ (Mastiff)

04/20/2023

มาสทิฟฟ์เป็นที่รู้จักถึงความน่ารัก มีมารยาท และเป็นคู่หูที่ดีกับเด็กโต เขาควรได้พบปะผู้คนและสถานการณ์ใหม่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมาสทิฟฟ์ มาสทิฟฟ์มีรายงานว่ามาที่อเมริกาโดยเรือเมย์ฟลาเวอร์ (Mayflower) เพศผู้เมื่อโตเต็มวัยจะมีความสูง 30 – 31 นิ้ว และบางตัวอาจสามารถหนักถึง 200 ปอนด์  ขนาด: น้ำหนัก: เพศผู้: 175-190 ปอนด์  เพศเมีย: 175-190 ปอนด์ ความสูง: เพศผู้: 31 นิ้ว เพศเมีย: 28 นิ้ว ลักษณะเด่น: หูตก หูพับลง (ตามธรรมชาติ) ความคาดหวัง: การออกกำลังกาย: <30 นาที/วัน ระดับพลังงาน: น้อย อายุขัยเฉลี่ย: 8-10 ปี น้ำลายสอ: สูง การกรน: สูง การเห่า: ปานกลาง การขุด : ต่ำ ความต้องการการเอาใจใส่: สูง สายพันธุ์เพื่อการ:  อารักขา […]