maxresdefault

เต่าซูลคาต้า/African Spurred Tortoise (Geochelone sulcata)

02/17/2023

สิ่งที่น่าสนใจ : เต่าซูลคาต้า เป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีขนาดเล็กกว่าเต่ากาลาปากอสและเต่าอัลดาบลา สีของกระดองและผิวหนังจะกลมกลืนไปกับสีของพื้นที่แบบทะเลทราย มีผิวสีเหลืองทองไปถึงสีน้ำตาลอมเหลือง และกระดองบนมีสีน้ำตาล กระดองของเต่าเป็นรูปวงรีขยายด้านกว้าง ขอบกระดองท้องด้านหน้าและหลังมีลักษณะคล้ายกับฟันปลา และวงแหวนการเติบโตที่เห็นได้ชัดเจนบนกระดองเกล็ดแต่ละอัน ซึ่งจะเป็นเครื่องหมายบอกอายุ มีเกล็ดขาหน้าที่ยาวแหลมยื่นออกมาซ้อนกัน และขาหลังบริเวณน่องจะมีเดือยขนาดใหญ่ 2-3 เดือย ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเต่าชนิดนี้ ถิ่นอาศัย : การกระจายพันธุ์ของเต่าซูลคาต้าอย่ในบริเวณ ที่เรียกว่าซาเฮล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างทะเลทรายกับทุ่งหญ้ากึ่งแห้งแล้ง ทุ่งหญ้าสะวันนา และป่าโปร่ง ในประเทศบูร์กินาฟาโซ ชาด เอธิโอเปีย โซมาเลีย ไนจีเรีย และซูดาน ในพื้นที่แห้งแล้งเหล่านี้เต่าจะขุดโพรงในพื้นดินเพื่อให้ในโพรงดินมีความชื้นมากกว่าบริเวณหน้าดิน และในช่วงอากาศร้อนของกลางวันเต่าจะอยู่ภายในโพรงดิน โพรงดินอาจลึกถึง 15 เมตร. และยาว 30 ม. พื้นที่โดยรอบปากโพรงดินจะมีพืชต่างๆ เช่น หญ้าและพืชอวบน้ำ จะเติบโตรอบขึ้น ที่จะช่วยในการเก็บความชื้นและเป็นอาหารสำหรับเต่าด้วย อาหาร : เต่าซูลคาตาเป็นสัตว์กินพืชเป็นอาหารหลัก ประกอบด้วยหญ้าและพืชหลายชนิดที่มีใยอาหารสูงและมีโปรตีนต่ำ ดอกไม้ รวมทั้งตะบองเพชรที่มีลักษณะเป็นแผ่น พฤติกรรม : ในช่วงฤดูร้อนตัวเต็มวัยมักจะพยายามหลบซ่อนในโพรงดินที่ชื้นและเย็นเพื่อลดการสูญเสียน้ำของร่างกาย กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้าและค่ำ ที่เต่าซูลคาต้าจะออกหากินพืชอวบน้ำและหญ้า […]

สัตว์เลี้ยงน่ารัก

เต่า ซูลคาต้า

10/21/2022

เต่าซูลคาตาเป็นสัตว์กินพืชเป็นอาหารหลัก ประกอบด้วยหญ้าและพืชหลายชนิดที่มีใยอาหารสูงและมีโปรตีนต่ำ ดอกไม้ รวมทั้งตะบองเพชรที่มีลักษณะเป็นแผ่น. พฤติกรรม : ในช่วง  เต่าซูคาตา หรือ เต่าเดือยแอฟริกา (อังกฤษ: Sulcata tortoise, African spurred tortoise) เป็นเต่าบกชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Geochelone sulcata จัดเป็นเต่าบกที่มีความใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองมาจาก เต่ายักษ์กาลาปากอส (G. nigra) และเต่ายักษ์อัลดาบรา (Aldabrachelys gigantea) จัดเป็นเต่าที่มีลักษณะกระดองที่แบนราบ เมื่อยังอยู่ในวัยเล็กลำตัวมีสีขาวไปจนถึงสีน้ำตาลเหลือง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและวัยเต็มวัยสีของกระดองจะพัฒนาเป็นสีน้ำตาลและสีเหลือง ขาทั้งสี่ข้างแข็งแรง โดยเฉพาะขาคู่หน้ามีเกล็ดขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน กระจายพันธุ์บริเวณพื้นที่แห้งแล้ง บริเวณขอบทะเลทรายซาฮาราตั้งแต่มาลี และเซเนกัล ในแอฟริกาตะวันตกไปจนถึงเอธิโอเปียในแอฟริกาตะวันออก  ขนาดเมื่อโตเต็มที่ยาวได้มากกว่า 36 นิ้ว น้ำหนักกว่า 105 กิโลกรัม มีอายุยาวกว่า 100 ปี เป็นเต่าที่กินอาหารหลักได้หลากหลาย โดยมากเป็นหญ้า รวมถึงวัชพืชและผลไม้ชนิดต่าง ๆ รวมถึงพืชในทะเลทราย เช่น กระบองเพชร มีพฤติกรรมที่แตกต่างไปกวาเต่าบกชนิดอื่น ๆ คือ เดินเก่งและเดินได้เร็ว สามารถเดินหาอาหารกินได้วันละหลายชั่วโมง เต่าตัวผู้เมื่อสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ราว 5 ปี หรือมีความยาวประมาณ 15 นิ้ว ในส่วนตัวเมียจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 7 ปี หรือมีความยาวประมาณ 17 […]