แมวพันธุ์เบอร์มีส (Burmese)

แมวพันธุ์เบอร์มีส (Burmese)

04/02/2023

แมวเบอร์มีสที่มีขนสีน้ำตาล แต่มันไม่ได้มียีนขนสีน้ำตาล เมื่อนำ DNA ไปตรวจ Genetic จะพบว่าแมวเบอร์มีสทุกตัวบนโลกมียีนขนสีดำ สีเดียวกับแมวดำโกนจา แต่ที่ขนมันมีสีน้ำตาลเพราะแมวเบอร์มีสอยู่ในตระกูลเดียวกับแมววิเชียรมาศ นั่นหมายความว่า แมววิเชียรมาศก็ไม่มียีนสีครีมเช่นกัน แมวทั้ง 2 ชนิดนี้ที่กล่าวไปมันมียีนสีดำทั้งคู่ ไม่ได้มียีนสีขาวและยีนสีน้ำตาล แต่เกิดกระบวนการสกัดสีในร่างกาย ทำให้ยีนสีดำถูก breed ให้ออกมาเจือจางจนกลายเป็นสีน้ำตาลไหม้ หรือใครจะเรียกว่าสีเม็ดมะขาม, สีกาแฟ, สีโกโก้ ก็ไม่ว่ากัน แต่ทั้งหมดนั้นอยู่ในกรอบที่เรียกว่า “ยีนสีดำ”  ส่วนแมวที่มียีนสีน้ำตาลจริงๆ คือแมวศุภลักษณ์นอกนั้นแมวอื่นๆมียีนสีดำหมดวิเชียรมาศ, เบอร์มีส, ท็องกินีส ยีนสีน้ำตาลในแมว บนโลกมีเพียง 2 สี1. สีศุภลักษณ์ ทางสากลเรียกว่า Chocolate2. สีอบเชย ทางสากลเรียกว่า Cinnamon(สีอบเชยไม่พบในแมวไทย) < ซ้าย แมวเบอร์มีส> ขว่า แมวศุภลักษณ์ และยีนสีน้ำตาลศุภลักษณ์ (bb) จัดเป็นยีนด้อย ไม่ว่าจะผสมกับแมวชนิดใดก็ตามยีน bb จะเกิดการสู่ขิต กล่าวคือมันจะกลายไปเป็นยีนแฝงของเขาเสมอ เช่น Bb (b แฝง B) […]