Löwchen

โลเชน (Lowchen)

06/14/2023

ข้อมูลหลัก ชื่อ:Lowchen | โลเชน (สุนัขสิงโต) สายพันธุ์:สุนัขเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน ขนาด:สุนัขพันธุ์เล็ก ส่วนสูง:30.5 ถึง 36 เซนติเมตร น้ำหนัก:4 ถึง 8.5 กิโลกรัม อายุขัย:13 ถึง 15 ปี การปรับตัว 60 % สามารถอาศัยในที่แคบได้เช่นอพาร์ตเมนท์ แสดงว่าสุนัขนั้นสงบเสงี่ยม พลังงานน้อย และมีนิสัยเรียบร้อยทั้งกับเจ้าของและกับผู้อื่น 100 % เหมาะกับผู้เลี้ยงมือใหม่ สุนัขจะเข้ากับคนง่าย ไม่ถือสาเจ้าของ หากทำอะไรผิดก็จะไม่จดจำฝังใจ 80 % ระดับความอ่อนไหว ความสามารถในการทนต่อสิ่งเร้าของสุนัข เช่นเสียงดัง บ้านวุ่นวาย หรือเจ้าของที่มีความเข้มงวด หรือแม้แต่ความไม่เป็นกิจวัตรในแต่ละวัน 60 % การอยู่ลำพัง สุนัขนั้นแสดงอาการกังวลและอ้อนวอนไม่ให้เจ้าของทิ้งมันไว้เพียงลำพัง อาการกังวลนั้นอาจแสดงได้ในรูปแบบการเห่า หอน เคี้ยว หรือ สร้างความวุ่นวาย 20 % ความทนต่ออากาศหนาว สุนัขสามารถทนต่ออากาศหนาวได้ 60 % […]