Bantam

ไก่แจ้ (Bantam)

08/09/2023

ชื่อสามัญ : ไก่แจ้ (Bantam)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gallus gallusวงศ์ : Phasianidae ไก่แจ้ เป็นไก่พื้นเมือง (Domestic Fowl) ของไทยชนิดหนึ่ง อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน สืบทอดสายพันธุ์มาจากไก่ป่าเช่นเดียวกับไก่ประเภทอื่น ๆ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมเป็นไก่ป่าที่มีความปราดเปรียว ขี้ระแวง เข้าใกล้ไม่ได้ แต่เพราะมีความสวยงาม น่ารัก และการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก ทำให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้เลี้ยงได้ จับต้องได้ และอุ้มได้ มีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนสามารถพัฒนาไก่แจ้ไทยได้ถึง 12 สี โดยมีความสวยงามตามมาตรฐานสากล ไก่แจ้ สีไก่ป่าเหลือง  เดิมทีชาวญี่ปุ่นได้นำไก่แจ้มาจากจีนตอนใต้เมื่อ พ.ศ. 2149 – 2179 จากนั้นได้มีการพัฒนาสายพันธุ์จนได้รูปทรงและสีสันที่สวยงาม ในเวลาต่อมาญี่ปุ่นได้นำไก่แจ้จากแถบคาบสมุทรอินโดจีนไปผสมเพิ่มเติมอีกใช้เวลาในการคัดสายพันธุ์นับร้อยปี จนไก่แจ้ญี่ปุ่นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน  ไก่แจ้สีทอง ในแถบยุโรปที่มีการนิยมเลี้ยงไก่แจ้ก็เพราะว่า เมื่อสมัยโบราณชนชาติจีนมีการติดต่อซื้อขายกับชาวอังกฤษชาวจีนได้นำไก่แจ้ติดเรือสำเภาไปด้วย เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงแก้เหงาในเรือ เมื่อพ่อค้าชาวอังกฤษเห็นเข้าก็เกิดความสนใจและได้นำไปเลี้ยงยังประเทศอังกฤษ ในตอนแรกก็มีการเลี้ยงกันเฉพาะพ่อค้าและชาวบ้านต่อมาพระนางวิคตอเรียเห็นเข้าและพอพระทัยจึงมีการนำเข้าไปเลี้ยงในพระราชวังเป็นครั้งแรก ประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่แจ้มานานแล้ว แต่ไม่ได้สนใจในการพัฒนาสายพันธุ์อย่างจริงจังจนเมื่อประมาณ 20-30 ปี ที่ผ่านมานี้มีผู้ให้ความสนใจพัฒนาสายพันธุ์ไก่แจ้ให้เป็นไก่แจ้ที่มีลักษณะแบบสากลและสวยงาม จึงได้มีการสั่งซื้อไก่แจ้เข้ามาผสมพันธุ์กับพันธุ์ดั้งเดิมของไทย สายพันธุ์ที่สั่งเข้ามาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์นั้นคือ สายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น ลักษณะโดยรวมทั่วไปของเพศผู้และเพศเมียนั้น ตัวต้องเล็ก แคระ และเตี้ย […]