Chinese Crested

ไชนีส เครสเตด (Chinese Crested)

07/11/2023

ไชนิส เครสเต็ด เป็นสุนัขที่ไม่มีขน หรือมีผิวหนังเรียบลื่น สายพันธุ์นี้มีนิส้ยน่ารัก มีชีวิตชีวา ถึงแม้ว่าการไม่มีขนทำให้ไม่ต้องดูแลรักษา แต่ว่าไม่เป็นเช่นนั้น ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไชนิส เครสเต็ด ลูกสุนัขทั้งสองชนิดที่แตกต่างสามารถเกิดในลูกสุนัขพันธุ์ ไชนิส เครสเต็ดครอกเดียวกัน : ชนิดไม่มีขน (ยกเว้นที่ศรีษะ หางและเท้า) และชนิดมีขน (Full hair)  ขนาด: น้ำหนัก: เพศผู้: 5 – 12 ปอนด์  เพศเมีย: 5 – 12 ปอนด์  ความสูง:  เพศผู้: 13 นิ้ว เพศเมีย: 11 นิ้ว ลักษณะเด่น: หูตั้ง (โดยธรรมชาติ) ความคาดหวัง:  การออกกำลังกาย: < 20 นาที/วัน ระดับพลังงาน: ปานกลาง อายุขัยเฉลี่ย:  13 – 15 ปี น้ำลายสอ: […]