Pit Bull

พิทบูล (Pit Bull)

06/28/2023

อเมริกันพิทบูล เทอร์เรียเป็นสุนัขที่รักความสนุกสนาน มีความอ่อนโยน และสุขุมและใจเย็นต่อสมาชิกครอบครัว ถือได้ว่าเป็นสุนัขที่มีความพิเศษเฉพาะตัว อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอเมริกันพิทบูล เทอร์เรีย อเมริกันพิทบูล เป็นสายพันธุ์ที่ความกำยำแข็งแรง มีมวลกล้ามเนื้อต่อน้ำหนักตัวมากกว่าสุนัขสายพันธุ์อื่นๆ ขนาด: น้ำหนัก: เพศผู้: 30-80 ปอนด์ เพศเมีย: 30-80 ปอนด์ ความสูง: เพศผู้: 19 นิ้ว เพศเมีย: 18 นิ้ว ความคาดหวัง: การออกกำลังกาย: 20-40 นาที/วันระดับพลังงาน: ปานกลางอายุขัยเฉลี่ย: 11-13 ปีน้ำลายสอ: ต่ำ การกรน: ต่ำการเห่า: ต่ำการขุด: ต่ำ ความต้องการการเอาใจใส่: สูง วัตถุประสงค์สายพันธุ์เพื่อการ: การล่าต้อนปศุสัตว์ ขน: ความยาว: สั้นลักษณะ: เรียบสี: สีอะไรก็ได้การดูและรักษาความสะอาด: ต่ำ การขึ้นทะเบียนของสมาคม: การจัดกลุ่มตาม United Kennel Club (UKC): เทอร์เรียร์ (Terrier) ถึงแม้ว่าจำมีมวลกล้ามเนื้อมาก สุนัขสายพันธุ์นี้มีความคล่องแคล่ว และสามารถขยับตัวได้รวดเร็ว อเมริกันพิทบูลมีน้ำหนักถ่วงล่าง และแลดูลักษณะมีลำตัวยาวมากกกว่าสูง กล้ามเนื้อบริเวณคอและหัวมีความแข็งแรง ดวงตาเล็ก หูมีทั้งแบบตกและตั้ง (หากหูตั้งจะมีลักษณะคล้ายกลีบกุหลาบ) สุนัขสายพันธุ์นี้มีน้ำหนักเยอะเมื่อเทียบกับขนาดตัว ประมาณ 55 […]