Pembroke Welsh Corgi

พ็อมโบรค เวลช์ คอร์กี้ (Pembroke Welsh Corgi)  

06/05/2023

ข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์พ็อมโบรค เวล์ช คอร์กี้ และลักษณะนิสัย พ็อมโบรค เวล์ช คอร์กี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องของความฉลาด ห้าวหาญ และกระตือรือล้น เข้มแข็งและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว การออกกำลังอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุนัขพันธุ์ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์พ็อมโบรค เวล์ช คอร์กี้ คำว่า ” คอร์กี้” มีความหมายหลากหลายแตกต่างกัน ในกลุ่มภาษาเคลติก (Celtic) หมายถึง สุนัข หรือ “คอร์” (Cor ) หมายถึง แคระ และ “กี้” (gi) หมายถึงสุนัข  ขนาด: น้ำหนัก: เพศผู้: 26 – 28 ปอนด์ เพศเมีย: 24 – 26 ปอนด์ ความสูง:  เพศผู้: 12 นิ้ว เพศเมีย: 10 นิ้ว ลักษณะ:  หลังยาว ช่วงขาสั้น หูตั้งชัน […]