ลีเมอร์ (Lemur)

“ลีเมอร์” สัตว์ประจำมาดากัสการ์กำลังจะหมดไปจากโลก

04/22/2023

ลีเมอร์ดำตาสีฟ้า คือไพรเมทชนิดเดียวนอกจากมนุษย์ทีมีตาสีฟ้า (บีบีซีนิวส์) “ลีเมอร์” กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงสูญพันธุ์มากที่สุดในโลก โดยกลุ่มอนุรักษ์ได้สรุปว่ากว่า 90% ของสัตว์ชนิดนี้กำลังอยู่สถานการณ์ย่ำแย่ โดยเบียดทุกสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นกและปลา เข้าสู่วิกฤตสูญพันธุ์ ไลฟ์ไซน์รายงานข้อสรุปจากสหพันธ์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature) หรือ ไอยูซีเอ็น (IUCN) ว่า 91% ของลิงลีเมอร์ (lemur) 103 ชนิดที่เรารู้จักกำลังตกอยู่ในภาวะถูกคุกคาม โดยลีเมอร์ 23 สปีชีส์ ถูกจัดอยู่ในภาวะ “เสี่ยงสูญพันธุ์ขั้นวิกฤต” (critically endangered) อีก 52 สปีชีส์ถูกจัดอยู่ในภาวะ “เสี่ยงสูญพันธุ์” (ndangered) และอีก 19 สปีชีส์จัดอยู่ในภาวะ “มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์” (vulnerable) ตาม “บัญชีแดงสปีชีส์ที่ถูกคุกคาม” (Red List of Threatened Species) ด้าน คริสตอฟ […]