cairn-terrier-1083165_640

เครน เทอร์เรีย (Cairn Terrier)

07/19/2023

เป็นสุนัขที่มีความจงรักภักดีกับครอบครัวและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เกือบทุกแบบ, เครนเทอร์เรีย ยังเป็นสุนัขที่กระตือรือล้นและมันก็ชอบที่จะมีชีวิตที่สนุกสนาน ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ เครนเทอร์เรีย เครนเทอร์เรีย มีชื่อเสียงซึ่งเกี่ยวข้องกับวงการมายาของ Hollywood. สุนัทที่ชื่อ โตโต้ ในเรื่อง ”The Wizard of Oz” นั้นก็คือสายพันธุ์ เครนเทอร์เรียนั่นเอง  ขนาด: น้ำหนัก: เพศผู้: 13-16 ปอนด์  เพศเมีย: 13-16 ปอนด์ ความสูง: เพศผู้: 10 นิ้ว เพศเมีย: 9 นิ้ว ลักษณะเด่น: หูตั้ง (โดยธรรมชาติ) ความคาดหวัง:  การออกกำลังกาย:  มากกว่า 40 นาที/วัน ระดับพลังงาน: น้สูง อายุขัยเฉลี่ย:  12-15 ปี น้ำลายสอ: ต่ำ การกรน: ต่ำ การเห่า: สูง การขุด : มาก ความต้องการการเอาใจใส่: ปานกลาง การใช้งาน ล่านาก […]