savannah-cat

Savannah (สะวันนา)

03/25/2023

ข้อมูลหลัก ชื่อ:Savannah | สะวันนา สายพันธุ์:ขนสั้น ขนาด:ขนาดใหญ่ ส่วนสูง:ความสูงจากอุ้งเท้าถึงหัวไหล่ 55 ถึง 60 เซนติเมตร, ความยาวลำตัว 65 ถึง 100 เซนติเมตร, ความยาวหาง 25 ถึง 40 เซนติเมตร น้ำหนัก:3 ถึง 15 กิโลกรัม หรือมากกว่านั้น อายุขัย:17 ถึง 20 ปี การปรับตัว สามารถอาศัยในที่แคบได้ เช่น อพาร์ตเมนท์ แมวมีความสงบเสงี่ยม, มีพลังงานน้อย, มีนิสัยเรียบร้อยทั้งกับเจ้าของและกับผู้อื่น40 % เหมาะกับผู้เลี้ยงมือใหม่ แมวเข้ากับผู้คนง่าย ไม่ตอบโต้กลับ หากเจ้าของทำสิ่งที่แมวไม่ชอบ และไม่จดจำฝังใจ60 % ระดับความอ่อนไหว แมวสามารถทนต่อสิ่งเร้าต่างๆได้ เช่น เสียงดัง, อยู่ในบ้านที่บ้านวุ่นวาย, หรือเจ้าของเข้มงวด, หรือแม้กระทั่งไม่ทำกิจวัตรเดิมๆในแต่ละวัน60 % การอยู่ลำพัง แมวจะแสดงอาการกังวลและอ้อนเจ้าของ เพื่อไม่ให้ทิ้งมันไว้ตามลำพัง […]