Phuphan Black bone Chicken

ทำความรู้จัก! “ไก่ดำภูพาน”

04/01/2023

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องจากมาจากพระราชดำริ  ได้พัฒนาสัตว์เศรษฐกิจ และ พืชการเกษตร ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในปัจจุบัน “ไก่ดำภูพาน” กลับถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเพราะได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศ วันที่ 17 ก.พ. 2562 ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องจากมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เริ่มพัฒนาสายพันธุ์จากไก่พันธุ์พื้นเมืองเมื่อกว่า 10 ปีก่อน จนได้สายพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อม และ กำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศ ลักษณะไก่ดำภูพานมี เนื้อดำ ขนดำ ขาดำเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของไก่ดำ การเลี้ยงไก่ดำภูพานจะแยกเลี้ยงจากไก่บ้านทั่วไปเพื่อป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ และยังสามารถปล่อยเลี้ยงได้ตามปกติ แต่ต้องมีโรงเรือนที่โปร่งสามารถถ่ายเทอากาศได้ดี เมื่อเกษตรกรนำไปเลี้ยงจะสามารถขายได้ราคาสูงกว่าไก่บ้านทั่วไปประมาณ 1-2 เท่าตัว การเพาะเลี้ยงไก่ดำจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ชาวบ้านกำลังให้ความสนใจจำนวนมาก  ไก่ดำภูพานจะมีทั้งหมด 3 สายพันธุ์  สายพันธุ์ 1 ดำทั้งตัว สายพันธุ์ที่ 2 ขนสีขาวแต่เนื้อดำ และ สายพันธุ์ที่ 3 ขนสีเหลืองทอง ซึ่งทุกสายพันธุ์เป็นการพัฒนาตามความต้องการของเกษตรกร  แต่จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือสารสีดำ หรือที่เรียกว่า เมลานิน ที่พบในไก่ดำภูพาน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูนอิสระชะลอความชรา และ ออกฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็ง จึงทำให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่มากกว่าไก่ทั่วไป และ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ  […]