สุนัขพันธ์ เยอรมัน เชฟเฟิร์ด

เยอรมัน เชฟเฟิร์ดเป็นสุนัขที่เป็นที่นิยมเสมอ จากความฉลาดและฝึกง่ายของสุนัขพันธุ์นี้ เขาค่อนข้างกระตือรือล้น ชอบทำกิจกรรม ดังนั้นจึงต้องการการออกกำลังกายพอประมาณทุกวัน มิฉะนั้นเขาอาจจะเป็นตัวป่วนหรือว่าขี้หงุดหงิดได้

เขาเป็นสุนัขที่สัดส่วนดี ศรีษะกว้างแล้วค่อยแคบลงรับกับส่วนปากที่แหลม หูค่อนใหญ่และตั้งขึ้น หลังลาดระดับและมีกล้ามเนิ้อ หางเป็นพุ่มและโค้งลง ขนหนาและหยาบ อาจมีสีดำ แทน ดำและแทน หรือเทา ขนมีความยาวปานกลาง แต่ก็อาจพบตัวทีมีขนยาวได้

สายพันธุ์นี้มีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 10 – 12 ปี

ลักษณะนิสัย:

เยอรมัน เชฟเฟิร์ดเข้ากับเด็กและสัตว์เลี้ยงตัวอื่นทีเลี้ยงมาด้วยกันได้ดี  แต่เขามีแนวโน้มที่จะไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าจากสัญชาตญาณของสุนัขอารักขา

สายพันธุ์นี้นับได้ว่าฉลาดและฝึกง่าย

เยอรมัน เชฟเฟิร์ดบางตัวอาจจะขี้หงุดหงิดและประหม่าได้ และหากไม่ได้รับการฝึกการเข้าสังคมที่ดีหรือการฝึกที่เหมาะสมอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวและอารักขามากเกินไป

อาศัยอยู่กับ:

เนื่องจากเยอรมัน เชฟเฟิร์ดมีขนาดใหญ่และพลังมาก นอกจากนี้ยังมีสัญชาตญาณของการปกป้อง ควรซื้อสุนัขพันธุ์นี้จากนักผสมพันธุ์ที่เชื่อถือได้ เนื่องจากสุนัขที่สายพันธุ์ไม่ดีมีแนวโน้มที่จะประหม่าได้มาก

เยอรมัน เชฟเฟิร์ดควรได้รับการฝึกให้เชื่อฟังและการเข้าสังคมตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อป้องกันพฤติกรรมก้าวร้าว หรือการอารักขามากเกินไป เขาควรที่จะอยู่กับครอบครัวและค่อยๆพบปะกับคนอื่นและสัตว์อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าของ ไม่ควรปล่อยเขาไว้ตามลำพังในบ้านสุนัข หรือสนามหญ้าหรือแม้แต่กับสัตว์ตัวอื่นเพียงลำพัง

เขาค่อนข้างกระตือรือล้น ชอบทำกิจกรรม ดังนั้นจึงต้องการการออกกำลังกายพอประมาณทุกวัน มิฉะนั้นเขาอาจจะเป็นตัวป่วนหรือว่าขี้หงุดหงิดได้

สุนัขพันธุ์นี้จะผลัดขนอย่างหนัก ปีละ 2 ครั้ง และในระหว่างปีที่ไม่ใช่ฤดูกาลผลัดขนก็จะมีขนร่วงบ้าง ดังนั้นควรแปรงขนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 -3 ครั้งเพื่อควบคุมการผลัดขนและรักษาให้ขนมีสุขภาพดี

ประวัติ:

ตามชื่อของสายพันธุ์ เยอรมัน เชฟเฟิร์ดมีกำเนิดในประเทศเยอรมนี โดยได้เริ่มพัฒนาสายพันธุ์นี้ในช่วงปลายคริสตศักราชที่ 1800 จากการผสมพันธุ์ของสุนัขต้องฝุงสัตว์หลากสายพันธุ์ และได้รับการคัดเลือกอย่างเข้มงวด และพัฒนาอย่างรวดเร็ว สุนัขพันธุ์นี้เป็นที่รู้จักในชื่อ อัลเซเที่ยนส์ (Alsatians) ในประเทศอังกฤษ เพื่อป้องกันสุนัขพันธุ์นี้จากกลุ่มคนที่ต่อต้านเยอรมันภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 

เยอรมัน เชฟเฟิร์ด ได้ถูกนำเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทหารที่กลับจากการรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 สุนัขพันธุ์นี้เป็นที่จับตามองจากสาธารณชนจากการเป็นนักแสดง Rin Tin Tin ในเรื่อง Strongheart and later สุนัขพันธุ์นี้ถูกเลือกจากกองทัพในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และสุนัขนำทางตัวแรกก็เป็นสุนัขพันธุ์เยอรมัน เชฟเฟิร์ดนี้  แม้กระทั่งในปัจจุบันเขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในสุนัขที่ได้รับความนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ. 1999 เยอรมัน เชฟเฟิร์ด ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 3 ใน 50 อันดับสุนัขยอดนิยมของ the American Kennel Club

เยอรมัน เชฟเฟิร์ดมีชื่อเสียงในด้านความกล้าหาญ จงรักภักดี และสัญชาตญาณการปกป้อง เขาเป็นสุนัขอารักขา สุนัขตำรวจ สุนัขทหาร สุนัขนำทางคนตาบอด และสุนัขค้นหาและกู้ภัยที่ดี ในหลายครอบครัวสุนัขพันธุ์นี้เป็นสัตว์เลี้ยงมรดกของครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *